Tất cả sản phẩm

Ké đầu ngựa

200.000₫

Quả khổ qua rừng

450.000₫

Ưng bất bạc

300.000₫

Tinh bột nghệ đen

400.000₫

Tiêu lốt

320.000₫

Thục địa

210.000₫

Thiên niên kiện

120.000₫

Thất diệp nhất chi hoa

3.100.000₫

Sâm đại hành

160.000₫

Sâm cau

180.000₫

Rễ dâu tằm

150.000₫

Quả sung

180.000₫

Quả na rừng

500.000₫

Phan tả diệp

150.000₫

Nụ vối

140.000₫

Nhang ngải cứu

35.000₫

Nhân trần bắc

130.000₫

Lá xông bà đẻ

55.000₫