Cây thuốc

Cây dừa nước

150.000₫

Cỏ đắng

250.000₫

Cây vòi voi

150.000₫

Cây đồng nữ

195.000₫

Cây đơn lá đỏ

150.000₫

Cây thủy xương bồ

120.000₫

Cây cơm rượu

250.000₫

Cây cối xay

130.000₫

Cây cỏ sữa

250.000₫

Cây chỉ thiên

Liên hệ

Cây cát lồi

160.000₫

Sâu chít

Liên hệ

Cây cần sen

120.000₫

Rễ cây hồng quân

300.000₫

Nhục thung dung

850.000₫

Cây bướm bạc

180.000₫

La hán quả

6.000₫