• trong lòng buồn bực
 • Tất cả tin tức

  Bài thuốc Bán hạ Thang IV

  Tháng

  01

  2019

  Bài thuốc Bán hạ Thang IV

  Trị có thai bị nôn mửa (nghén), trong lòng buồn bực, chóng mặt, sợ lạnh, ra mồ hôi, các khớp xương đau nhức, gầy ốm, nhiều đờm. Vị thuốc: Bạch thược ....... 20g Bán hạ .............60g Cam thảo .......... 20g Cát cánh ........... 20g Nhân sâm ......... 20g Quất hồng ........ 20g Tế tân ............
  Chi tiết
  Bài thuốc Bán hạ Tán I 2

  Tháng

  01

  2019

  Bài thuốc Bán hạ Tán I 2

  Trị có thai bị nôn mửa (nghén), trong lòng buồn bực, chóng mặt, sợ lạnh, ra mồ hôi, các khớp xương đau nhức, gầy ốm, nhiều đờm. Vị thuốc: Bạch thược ....... 20g Bán hạ .............60g Cam thảo .......... 20g Cát cánh ........... 20g Nhân sâm ......... 20g Quất hồng ........ 20g Tế tân .......
  Chi tiết
  Bài thuốc Bán hạ Phục linh Thang

  Tháng

  01

  2019

  Bài thuốc Bán hạ Phục linh Thang

  Trị có thai bị nôn mửa (nghén), trong lòng buồn bực, chóng mặt, sợ lạnh, ra mồ hôi, các khớp xương đau nhức, gầy ốm, nhiều đờm. Vị thuốc: Bạch thược ....... 20g Bán hạ .............60g Cam thảo .......... 20g Cát cánh ........... 20g Nhân sâm ......... 20g Quất hồng ........ 20g Tế tân ............
  Chi tiết