Tất cả tin tức

Bài thuốc Bát Tiên Đơn

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bát Tiên Đơn

Điều hòa doanh vệ, tráng nguyên dương. Trị tai ù, mắt mờ, phụ nữ tỳ huyết suy. Vị thuốc: Bạch khương (sao) ...........40g Hà thủ ô ............40g Hồi hương .........40g Hương phu ....... 40g Thương truật ........ 80g Tiêu ............40g Xuyên luyện tử nhụ...
Chi tiết