• Trị phụ nữ trước khi hành kinh thì bụng đau thắt
 • Tất cả tin tức

  Bài thuốc Bát Vật Thang II

  Tháng

  01

  2019

  Bài thuốc Bát Vật Thang II

  Nguyên bản bài thuốc Y Lũy Nguyên Nhung. Vương Hải Tàng Trị phụ nữ trước khi hành kinh thì bụng đau thắt, vùng rốn đau thắt. Vị thuốc: Bạch thược ....... 40g Binh lang .......... 40g Diên hồ sách .....40g Đương quy (tẩm rượu, sao) .......40g Khổ luyện tử ......... 40g Mộc hương ..........
  Chi tiết