• ​​​​​​​Trị kinh phong mạn tính và kinh phong thể hư
 • Tất cả tin tức

  Bài thuốc Bát Tiên Tán III

  Tháng

  01

  2019

  Bài thuốc Bát Tiên Tán III

  Trị kinh phong mạn tính và kinh phong thể hư. Vị thuốc: Bạch hoa xà nhục ................ 1g Bạch phụ tử ........ 1g Bán hạ khúc ........ 1g Đông qua nhân ........ 1g Thiên Nam tinh ....... 1g Phòng phong .......1g Toàn yết ............1g Thiên ma ...........1g Xuyên ô ........... 0,4g Tán bột. ...
  Chi tiết