• Trị bụng có hòn cục
 • Tất cả tin tức

  Bài thuốc Bán hạ Phục linh Thang IV

  Tháng

  01

  2019

  Bài thuốc Bán hạ Phục linh Thang IV

  Trị bụng có hòn cục (bỉ khí). Vị thuốc: Bán hạ (tẩm Gừng sao) ....... 12g Chích thảo ...........4g Phục linh ...........12g Sinh khương ...... 3 lát. Sắc uống lúc đói. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu ...
  Chi tiết