Tất cả tin tức

Bài thuốc Bán hạ Thang VIII 5

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Thang VIII 5

Trị ngực đau, dưới vùng tim có bỉ khối, hụt hơi, phiền muộn, tự ra mồ hôi. Vị thuốc: Bán hạ ............ 100g Qua lâu nhân .................1 trái Thông bạch ...... 40g Tán bột. Mỗi lần dùng 12g, thêm Gừng 3 lát, sắc uống nóng. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dù...
Chi tiết