Tất cả tin tức

Bài thuốc Bát Sinh Ẩm Tử

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bát Sinh Ẩm Tử

Trợ dương, tiêu âm, sơ phong, khứ thấp. Trị dương khí không thu liễm được, phong tà xâm nhập gây nên trúng phong, liệt nửa người, tay chân không có sức. Vị thuốc: Bạch phụ tử ......40g Bạch truật ........ 40g Bán hạ .............20g Mộc hương ....... 20g Thiên hùng .......80g Thiên ma .............
Chi tiết
Bài thuốc Bát Tiên Tán III

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bát Tiên Tán III

Trị kinh phong mạn tính và kinh phong thể hư. Vị thuốc: Bạch hoa xà nhục ................ 1g Bạch phụ tử ........ 1g Bán hạ khúc ........ 1g Đông qua nhân ........ 1g Thiên Nam tinh ....... 1g Phòng phong .......1g Toàn yết ............1g Thiên ma ...........1g Xuyên ô ........... 0,4g Tán bột. ...
Chi tiết
Bài thuốc Bán hạ Phục Thần Tán

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Phục Thần Tán

Trị chứng tâm thần mới phát (giai đoạn đầu), thần khí chưa suy. Vị thuốc: Bán hạ .............48g Hoàng bì ........... 32g Mộc hương ....... 32g Đởm tinh .......... 32g Ô dược ............ 32g Phục thần ......... 48g Thiên ma .......... 32g Toan táo nhân (sao) ............. 32g Viễn ch...
Chi tiết