Tất cả tin tức

Bài thuốc Bán hạ Thang VIII 4

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Thang VIII 4

Trị ho do phế (thực chứng). Vị thuốc: Bạch truật ........ 40g Bán hạ .............60g Bối mẫu ............ 40g Cát cánh ........... 40g Chích thảo ........ 40g Kha lê lặc .......... 40g Nhân sâm ......... 40g Sài hồ .............. 40g Tang bạch bì ......... 60g Tế tân ............. 60g Tiền hồ ....
Chi tiết
Bài thuốc Bán hạ Thang IV

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Thang IV

Trị có thai bị nôn mửa (nghén), trong lòng buồn bực, chóng mặt, sợ lạnh, ra mồ hôi, các khớp xương đau nhức, gầy ốm, nhiều đờm. Vị thuốc: Bạch thược ....... 20g Bán hạ .............60g Cam thảo .......... 20g Cát cánh ........... 20g Nhân sâm ......... 20g Quất hồng ........ 20g Tế tân ............
Chi tiết
Bán hạ Thang III 2

Tháng

01

2019

Bán hạ Thang III 2

Trị cước khí xông lên nhập vào bụng làm bụng đau cấp. Vị thuốc: Bán hạ ............ 200g Can khương ........ 200g Chích thảo ........ 80g Hồ tiêu ............ 40g Nhân sâm ......... 80g phụ tử ............. 80g Quế tâm ......... 320g Tế tân ............. 80g Tán bột, mỗi lần dùng 16g. Sắc uống, ...
Chi tiết
Bài thuốc Bán hạ Tán I 2

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Tán I 2

Trị có thai bị nôn mửa (nghén), trong lòng buồn bực, chóng mặt, sợ lạnh, ra mồ hôi, các khớp xương đau nhức, gầy ốm, nhiều đờm. Vị thuốc: Bạch thược ....... 20g Bán hạ .............60g Cam thảo .......... 20g Cát cánh ........... 20g Nhân sâm ......... 20g Quất hồng ........ 20g Tế tân .......
Chi tiết