Tất cả tin tức

Bài thuốc Bán hạ Thang IV

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Thang IV

Trị có thai bị nôn mửa (nghén), trong lòng buồn bực, chóng mặt, sợ lạnh, ra mồ hôi, các khớp xương đau nhức, gầy ốm, nhiều đờm. Vị thuốc: Bạch thược ....... 20g Bán hạ .............60g Cam thảo .......... 20g Cát cánh ........... 20g Nhân sâm ......... 20g Quất hồng ........ 20g Tế tân ............
Chi tiết
Bài thuốc Bán hạ Tán I 2

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Tán I 2

Trị có thai bị nôn mửa (nghén), trong lòng buồn bực, chóng mặt, sợ lạnh, ra mồ hôi, các khớp xương đau nhức, gầy ốm, nhiều đờm. Vị thuốc: Bạch thược ....... 20g Bán hạ .............60g Cam thảo .......... 20g Cát cánh ........... 20g Nhân sâm ......... 20g Quất hồng ........ 20g Tế tân .......
Chi tiết
Bài thuốc Bán hạ Phục linh Thang

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Phục linh Thang

Trị có thai bị nôn mửa (nghén), trong lòng buồn bực, chóng mặt, sợ lạnh, ra mồ hôi, các khớp xương đau nhức, gầy ốm, nhiều đờm. Vị thuốc: Bạch thược ....... 20g Bán hạ .............60g Cam thảo .......... 20g Cát cánh ........... 20g Nhân sâm ......... 20g Quất hồng ........ 20g Tế tân ............
Chi tiết
Bài thuốc Biểu Hư Lục Hợp Thang

Tháng

01

2019

Bài thuốc Biểu Hư Lục Hợp Thang

Trị có thai bị thương hàn, trúng phong, biểu hư, mồ hôi tự ra, sốt, sợ lạnh, cổ gáy đau, mạch Phù, Nhược. Vị thuốc: Bạch thược 40g Địa cốt bì 28g Đương quy (tẩm rượu, sao) 40g Quế chi 28g Thục địa (chưng với rượu) 40g Xuyên khung 40g Tán bột. Sắc nước uống. Lưu ý khi dùng thu...
Chi tiết
Bài thuốc Bát Trân Thang Gia Hoắc Hương Sa Nhân Bán hạ

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bát Trân Thang Gia Hoắc Hương Sa Nhân Bán hạ

Trị sản hậu bị chứng ‘khế túng trừu súc’ (gân run, chân tay co quắp, người sốt, sợ lạnh, phiền táo). Vị thuốc: Bài Bát Trân Thang, thêm các vị: Bán hạ 8g Hoắc hương 8g Sa nhân 6g Sinh khương 4g Trần bì 6g Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả ...
Chi tiết