Tất cả tin tức

Bài thuốc Bán hạ Thương Truật Thang

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Thương Truật Thang

Khứ phong, hóa đờm. Trị mắt hoa, đầu đau (do phong), muốn nôn, đờm nhiều, ngực đầy, mắt dính. Vị thuốc: Bạch phục linh ................. 2,8g Bán hạ .......... 8g Cảo bản ............. 2g Sài hồ ............2g Thăng ma ........... 2g Thần khúc (tẩm nước Gừng, sa...
Chi tiết
Bài thuốc Bán hạ Thang VIII 6

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Thang VIII 6

Trị ngục đau, dưới vùng tim cứng đầy, hơi thỏ ngắn, phiền muộn, tựï ra mồ hôi. Vị thuốc: Bán hạ .............20g Chích thảo ........ 10g Nhân sâm ......... 30g Quan quế ..........30g Sài hồ .............. 20g Tiền hồ ........... 30g Xích linh ........... 30g ...
Chi tiết
Bài thuốc Bán hạ Tán II

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Tán II

Trị phụ nữ bị chứng lao nhiệt, phiền khát, cổ khô, gầy ốm, không có sức, tay chân đau, hoặc bị cảm hàn nhiệt, đờm nghịch, nôn, không muốn ăn. Vị thuốc: Bán hạ .............20g Cam thảo .......... 10g Cát cánh ........... 20g Đại phúc bì ....... 30g Hoàng kỳ ............
Chi tiết