Tất cả tin tức

Bài thuốc Bán hạ Thang VIII 6

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Thang VIII 6

Trị ngục đau, dưới vùng tim cứng đầy, hơi thỏ ngắn, phiền muộn, tựï ra mồ hôi. Vị thuốc: Bán hạ .............20g Chích thảo ........ 10g Nhân sâm ......... 30g Quan quế ..........30g Sài hồ .............. 20g Tiền hồ ........... 30g Xích linh ........... 30g ...
Chi tiết
Bài thuốc Bán hạ Thang VIII 5

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Thang VIII 5

Trị ngực đau, dưới vùng tim có bỉ khối, hụt hơi, phiền muộn, tự ra mồ hôi. Vị thuốc: Bán hạ ............ 100g Qua lâu nhân .................1 trái Thông bạch ...... 40g Tán bột. Mỗi lần dùng 12g, thêm Gừng 3 lát, sắc uống nóng. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dù...
Chi tiết
Bài thuốc Bán hạ Thang III 4

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Thang III 4

Trị khí nghịch, phiền muộn, nôn mửa, khí bốc lên trên. Vị thuốc: Bán hạ .......1 thăng Sinh khương ...... 1 cân Phục linh ........ 150g Quế tâm ......... 150g Sắc với 8 thăng nước, còn 2,5 thăng. Chia làm 3 lần uống Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải ...
Chi tiết
Bài thuốc Bán hạ Tán IV

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Tán IV

Trị chứng cước khí, phiền muộn, nôn nghịch ngực bứt rứt, không muốn ăn uống. Vị thuốc: Bán hạ .............30g Nhân sâm ......... 40g Quế tâm ........... 30g Tân lang ........... 40g Tiền hồ ........... 40g Trần bì ............40g Tử tô (lá) .......... 60g ...
Chi tiết
Bài thuốc Bích Tuyết

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bích Tuyết

Trị họng sưng đau do tích nhiệt, miệng lưỡi lở loét, phiền muộn, họng nghẹn nuốt không xuống, bệnh lây lan theo mùa. Vị thuốc: Cam thảo Hàn thủy thạch Mang tiêu Mã Nha tiêu Phác tiêu Thạch cao (nung) Thanh đại Lượng bằng nhau. Lấy Cam thảo sắc với ...
Chi tiết