Tất cả tin tức tagged "mồ hôi tự ra" Thuốc Nam Tây Nguyên

Danh mục tin tức

Bài thuốc Biểu Hư Lục Hợp Thang

Bài thuốc Biểu Hư Lục Hợp Thang

Vyy 07/03/2019
Trị có thai bị thương hàn, trúng phong, biểu hư, mồ hôi tự ra, sốt, sợ lạnh, cổ gáy đau, mạch Phù, Nhược. Vị thuốc: Bạch thược 40g Địa cốt bì 28g Đương...
Bài thuốc Bát Vật Tán

Bài thuốc Bát Vật Tán

Vyy 25/01/2019
Trị quyết âm thương phong, sợ gió, mồ hôi tự ra, bụng đau, lúc nóng lúc lạnh giống như sốt rét, khớp xương mỏi, khớp xương đau. Vị thuốc: Cam thảo (nướng) 20g ...
Bài thuốc Bát Vật Tán

Bài thuốc Bát Vật Tán

Vyy 22/01/2019
Nguyên bản bài thuốc Y Học Nhập Môn, Q.4. Lý Diên Trị quyết âm thương phong, sợ gió, mồ hôi tự ra, bụng đau, lúc nóng lúc lạnh giống như sốt rét, khớp xương...
Bài thuốc Bát Vật Thang

Bài thuốc Bát Vật Thang

Vyy 11/01/2019
Nguyên bản bài thuốc Tam Nhân Cực - Bệnh Chứng Phương Luận, Q.4. Trần Ngôn Trị quyết âm thương phong, sợ gió, mồ hôi tự ra, bụng đau, lúc nóng lúc lạnh giống như...
DMCA.com Protection Status