Tất cả tin tức tagged "mat co mang" Thuốc Nam Tây Nguyên

Danh mục tin tức

Bài thuốc Bá Trúc Lịch Cao

Bài thuốc Bá Trúc Lịch Cao

Vyy 20/03/2019
Trị mắt đỏ, mắt có màng. Vị thuốc: Hoàng bá (bỏ vỏ, tẩm Trúc lịch) Từ trúc (không lấy loại 2 mắt) Hơ đốt Trúc trên lửa cho...
Bài thuốc Bạt Vân Tán III

Bài thuốc Bạt Vân Tán III

Vyy 25/01/2019
Trị phong độc bốc lên mắt gây nên mắt mờ, xoay xẩm, sợ ánh sáng, mắt có màng, mắt đỏ, mắt đau, mi mắt lở loét, mắt cườm. Vị thuốc: Chích thảo 40g ...
Bài thuốc Bát Vân Thoái Ế Hoàn

Bài thuốc Bát Vân Thoái Ế Hoàn

Vyy 22/01/2019
Nguyên bản bài thuốc Trung Y Học Khái Luận, Q.3. Viện Trung Y Nam Kinh Định phong, tán nhiệt, thư can, hoạt huyết, tiêu trệ, thoái ế. Trị phong nhiệt gây ra nội chướng,...
DMCA.com Protection Status