Tất cả tin tức

Bài thuốc Bá Tử Dưỡng Tâm Hoàn IV

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bá Tử Dưỡng Tâm Hoàn IV

Tư bổ khí huyết, cường tâm, an thần. Trị tâm huyết suy tổn, hoảng hốt, hồi hộp, sợ hãi, mất ngủ, hay quên. Vị thuốc: Bá tử nhân 7,5g Bán hạ (khúc) 30g Cam thảo 3g Hoàng kỳ 30g Ngũ vị tử 7,5g Nhân sâm 7,5g Nhục quế 7,5g Phục linh 60g Toan táo nhân 7,5g Viễn chí 7,5g Xuyên khung 30g Tán ...
Chi tiết
Bài thuốc Bạt Vân Thang

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bạt Vân Thang

Nguyên bản bài thuốc Lan Thất Bí Tàng (Nhãn Nhĩ Tỵ Môn). Lý Đông Viên Trị mắt có màng, mắt khô rít khó mở, hay ngáp, hay buồn, hay quên, hắt hơi, chảy nước mắt, mạch bộ thốn 2 tay Tế, Khẩn, đè vào thì Hồng, Đại, không lực. Vị thuốc: Cam thảo .......... 20g Cảo bản ...........20g Cát căn ...........
Chi tiết