Tất cả tin tức

Giá ưng bất bạt chất lượng nhất trên thị trường là bao nhiêu?

Tháng

01

2019

Giá ưng bất bạt chất lượng nhất trên thị trường là bao nhiêu?

Đặc điểm nhận biết ưng bất bạt - Dân gian vẫn thường gọi ưng bất bạt là điều bất túc, ưng bất bạc, muồn truổng, đơn gai, sẻn đen, truồng lá nhỏ hoặc sẻn quả 3 cạnh. - Thuộc loại cây thân nhỡ với phần thân có gai ngắn sắc, cành mang nhiều gai thẳng đứng và vỏ màu vàng. - Lá hình mũ...
Chi tiết