Tất cả tin tức

Bài thuốc Bán hạ Thang IV

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Thang IV

Trị có thai bị nôn mửa (nghén), trong lòng buồn bực, chóng mặt, sợ lạnh, ra mồ hôi, các khớp xương đau nhức, gầy ốm, nhiều đờm. Vị thuốc: Bạch thược ....... 20g Bán hạ .............60g Cam thảo .......... 20g Cát cánh ........... 20g Nhân sâm ......... 20g Quất hồng ........ 20g Tế tân ............
Chi tiết
Bài thuốc Bán hạ Tán I 2

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Tán I 2

Trị có thai bị nôn mửa (nghén), trong lòng buồn bực, chóng mặt, sợ lạnh, ra mồ hôi, các khớp xương đau nhức, gầy ốm, nhiều đờm. Vị thuốc: Bạch thược ....... 20g Bán hạ .............60g Cam thảo .......... 20g Cát cánh ........... 20g Nhân sâm ......... 20g Quất hồng ........ 20g Tế tân .......
Chi tiết
Bài thuốc Bán hạ Tán II

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Tán II

Trị phụ nữ bị chứng lao nhiệt, phiền khát, cổ khô, gầy ốm, không có sức, tay chân đau, hoặc bị cảm hàn nhiệt, đờm nghịch, nôn, không muốn ăn. Vị thuốc: Bán hạ .............20g Cam thảo .......... 10g Cát cánh ........... 20g Đại phúc bì ....... 30g Hoàng kỳ .......... 40g Mạch môn ....... 20g Mi...
Chi tiết
Bài thuốc Bán hạ Phục linh Thang

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Phục linh Thang

Trị có thai bị nôn mửa (nghén), trong lòng buồn bực, chóng mặt, sợ lạnh, ra mồ hôi, các khớp xương đau nhức, gầy ốm, nhiều đờm. Vị thuốc: Bạch thược ....... 20g Bán hạ .............60g Cam thảo .......... 20g Cát cánh ........... 20g Nhân sâm ......... 20g Quất hồng ........ 20g Tế tân ............
Chi tiết
Bài thuốc Bá Tử Nhân Hoàn V

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bá Tử Nhân Hoàn V

Trị phụ nữ kinh nguyệt ra ít, dần dần kinh nguyệt không thông, chân đau, gân cơ mỏi, gầy ốm, mạch Vi, Sác. Vị thuốc: Bá tử nhân 15g Ngưu tất 15g Quyển bá 15g Thục địa 90g Trạch lan 30g Tục đoạn 30g Tán bột. Trộn với mật làm hoàn, to bằng hạt Ngô đồng lớn. Mỗi lần uống 30 viên, lúc đói. Lưu ý khi...
Chi tiết