• đinh độc vỡ mủ mà không lành
 • Tất cả tin tức

  Bài thuốc Bát Tướng Đơn

  Tháng

  01

  2019

  Bài thuốc Bát Tướng Đơn

  Trị các loại nhọt độc không vỡ miệng, đinh độc vỡ mủ mà không lành. Vị thuốc: Băng phiến 1,2g Ngô công (sao) 7 con Ngũ bội tử 1,2g Tây ngưu hoàng 1,2g Thuyền thoái 7 cái Toàn yết 7 con Xạ hương 1,2 g Xuyên sơn giáp 7 miếng Tán bột. ...
  Chi tiết