Tất cả tin tức

Bài thuốc Bán hạ Thang VIII 4

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Thang VIII 4

Trị ho do phế (thực chứng). Vị thuốc: Bạch truật ........ 40g Bán hạ .............60g Bối mẫu ............ 40g Cát cánh ........... 40g Chích thảo ........ 40g Kha lê lặc .......... 40g Nhân sâm ......... 40g Sài hồ .............. 40g Tang bạch bì ......... 60g Tế tân ............. 60g Tiền hồ ....
Chi tiết
Bài thuốc Bán hạ Thang IV

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Thang IV

Trị có thai bị nôn mửa (nghén), trong lòng buồn bực, chóng mặt, sợ lạnh, ra mồ hôi, các khớp xương đau nhức, gầy ốm, nhiều đờm. Vị thuốc: Bạch thược ....... 20g Bán hạ .............60g Cam thảo .......... 20g Cát cánh ........... 20g Nhân sâm ......... 20g Quất hồng ........ 20g Tế tân ............
Chi tiết
Bài thuốc Bán hạ Tán I 2

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Tán I 2

Trị có thai bị nôn mửa (nghén), trong lòng buồn bực, chóng mặt, sợ lạnh, ra mồ hôi, các khớp xương đau nhức, gầy ốm, nhiều đờm. Vị thuốc: Bạch thược ....... 20g Bán hạ .............60g Cam thảo .......... 20g Cát cánh ........... 20g Nhân sâm ......... 20g Quất hồng ........ 20g Tế tân .......
Chi tiết
Bài thuốc Bán hạ Tán II

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Tán II

Trị phụ nữ bị chứng lao nhiệt, phiền khát, cổ khô, gầy ốm, không có sức, tay chân đau, hoặc bị cảm hàn nhiệt, đờm nghịch, nôn, không muốn ăn. Vị thuốc: Bán hạ .............20g Cam thảo .......... 10g Cát cánh ........... 20g Đại phúc bì ....... 30g Hoàng kỳ .......... 40g Mạch môn ....... 20g Mi...
Chi tiết
Bài thuốc Bán hạ Tán

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Tán

Hóa đờm, tán kết, lợi hầu, tiêu anh. Trị anh khí (bướu cổ), họng sưng, ngực đầy, ngực khó chịu. Vị thuốc: Bán hạ .............40g Binh lang ......... 1,2g Cam thảo (sao sơ) ........... 20g Cát cánh ......... 1,2g Chỉ xác ............ 20g Côn bố ............1,2g Hạnh nhân ...... 1,2g Li...
Chi tiết