Tất cả tin tức

Bài thuốc Bán hạ Thương Truật Thang

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Thương Truật Thang

Khứ phong, hóa đờm. Trị mắt hoa, đầu đau (do phong), muốn nôn, đờm nhiều, ngực đầy, mắt dính. Vị thuốc: Bạch phục linh ................. 2,8g Bán hạ .......... 8g Cảo bản ............. 2g Sài hồ ............2g Thăng ma ........... 2g Thần khúc (tẩm nước Gừng, sao) .......... 4g Thương ...
Chi tiết
Bài thuốc Bát Sinh Ẩm Tử

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bát Sinh Ẩm Tử

Trợ dương, tiêu âm, sơ phong, khứ thấp. Trị dương khí không thu liễm được, phong tà xâm nhập gây nên trúng phong, liệt nửa người, tay chân không có sức. Vị thuốc: Bạch phụ tử ......40g Bạch truật ........ 40g Bán hạ .............20g Mộc hương ....... 20g Thiên hùng .......80g Thiên ma .............
Chi tiết
Bài thuốc Bán Linh Thang

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán Linh Thang

Táo thấp, lợi thủy. Trị tỳ có thấp tà, ngực đầy, bỉ kết, không muốn ăn uống. Vị thuốc: Bán hạ .............20g Hậu phác .......... 12g Phục linh .......... 20g Thông thảo (nấu trước) ...... 32g Xuyên liên .......... 8g Cho 20 chén nước vào sắc với Thông thảo, còn 8 chén, cho thuốc vào ...
Chi tiết
Bán Hoàng Hoàn

Tháng

01

2019

Bán Hoàng Hoàn

Thanh nhiệt, hóa đờm. Trị nhiệt đờm, nấc hơi, ho. Vị thuốc: Bán hạ .............40g Hoàng cầm ....... 60g Thiên Nam tinh .................40g Tán bột, hòa nước cốt Gừng làm viên. Ngày uống 8–12g. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả Bán hạ có...
Chi tiết
Bài thuốc Bán hạ Truật Mễ Thang

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bán hạ Truật Mễ Thang

Hóa đờm, hòa vị. Trị đờm ẩm nội trở, vị khí bất hòa, tối ngủ không yên. Vị thuốc: Bán hạ .......... 5 hợp Truật mễ ....... 1 thăng Dùng 8 thăng nước, lấy từ nguồn nước ngoài ngàn dặm, quấy lên đến vạn lần, lọc lấy nước trong 5 thăng. Dùng cây lau sậy làm củi để nấu nước. Khi nước sôi, cho thêm v...
Chi tiết