Tất cả tin tức

Bài thuốc Bát Tiên Tán III

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bát Tiên Tán III

Trị kinh phong mạn tính và kinh phong thể hư. Vị thuốc: Bạch hoa xà nhục ................ 1g Bạch phụ tử ........ 1g Bán hạ khúc ........ 1g Đông qua nhân ........ 1g Thiên Nam tinh ....... 1g Phòng phong .......1g Toàn yết ............1g Thiên ma ...........1g Xuyên ô ........... 0,4g Tán bột. ...
Chi tiết