Tất cả tin tức

Bài thuốc Bá Tử Dưỡng Tâm Hoàn IV

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bá Tử Dưỡng Tâm Hoàn IV

Tư bổ khí huyết, cường tâm, an thần. Trị tâm huyết suy tổn, hoảng hốt, hồi hộp, sợ hãi, mất ngủ, hay quên. Vị thuốc: Bá tử nhân 7,5g Bán hạ (khúc) 30g Cam thảo 3g Hoàng kỳ 30g Ngũ vị tử 7,5g Nhân sâm 7,5g Nhục quế 7,5g Phục linh 60g Toan táo nhân 7,5g Viễn chí 7,5g Xuyên khung 30g Tán ...
Chi tiết
Bài thuốc Bá Tử Nhân Hoàn IV

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bá Tử Nhân Hoàn IV

Dưỡng tâm, an thần, hòa vị, cố vệ (làm chắc phần vệ khí bên ngoài), kích thích ăn uống, làm rút nhiệt ở các đường kinh mạch. Trị phụ nữ kinh nguyệt đến sau kỳ mà lượng kinh ra ít, ra rỉ rả không cầm, xương chân tay đau, chân tay mỏi. Vị thuốc: Bá tử nhân 40g Bạch truật 40g Bán hạ (chế) ...
Chi tiết
Bài thuốc Bá Tử Nhân Thang IV

Tháng

01

2019

Bài thuốc Bá Tử Nhân Thang IV

Ninh tâm, an thần, tư âm, liễm hãn. Trị tâm phế âm hư, bên trong phần vinh bị hư, bên ngoài phần vệ không vững chắc, mồ hôi ra nhiều (do thần kinh thực vật bị rối loạn). Vị thuốc: Bá tử nhân 12g Bạch truật 16g Bán hạ 4g Đan sâm 12g Hồng táo 4g Ma hoàng 4g Mẫu lệ 4g Ngũ vị tử 8g Tiểu mạch 10g Sắc...
Chi tiết