Bài thuốc Bình Ảnh Phức Phương

Tiềm dương, hóa đờm, tiêu bướu. Trị Can thận âm hư, can dương vượng, tăng năng tuyến giáp.

Vị thuốc:

 • Bạch thược ....... 10g
 • Bối mẫu ...........10g
 • Đơn bì ............. 10g
 • Đương quy ........10g
 • Hạ khô thảo ......16g
 • Huyền sâm ....... 12g
 • Long cốt (sống) ................ 16g
 • Mẫu lệ (sống) ....... 16g
 • Nga truật ............ 6g
 • Ngõa lăng tử ....... 6g
 • Phục linh ...........10g
 • Sinh địa ........... 10g
 • Sơn thù ........... 10g
 • Tam Lăng ...........6g
 • Thanh bì ........... 10g
 • Trần bì ........... 109g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

 • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
 • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm - không được dùng chung với Lê lô
 • Huyền sâm phản nhau với vị Lê lô, nên bài này không được gia vị Lê lô, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
 • Bối mẫu phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
 • Vị thuốc Tam lăng kỵ với Nha tiêu, và kỵ thai khi dùng cần chú ý
 • Vị thuốc Đơn bì kỵ thai khi dùng cần chú ý
 • Vị thuốc Nga truật kỵ thai, có thai dùng thận trọng
 • Đang tiếp tục cập nhật
can dương vượng hóa đờm tăng năng tuyến giáp ​​​​​​​Tiềm dương tiêu bướu Trị Can thận âm hư
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.