Bài thuốc Biểu Thực Lục Hợp Thang

Trị có thai bị thương hàn, trúng phong, đầu đau, cơ thể nóng, không mồ hôi, mạch Phù, Khẩn.

Vị thuốc:

  • Bạch thược 40g
  • Đương quy (tẩm rượu, sao) 40g
  • Ma hoàng 20g
  • Tế tân 20g
  • Thục địa (chưng với rượu) 40g
  • Xuyên khung 40g

Tán bột. Sắc nước uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm - không được dùng chung với Lê lô
  • Trong bài vị Tế tân rất nóng và có độc và phản với vị Lê lô. cần chú ý liều dùng, không gia quá nhiều, và không dùng chung với Lê lô
cơ thể nóng Khẩn không mồ hôi mạch Phù Trị có thai bị thương hàn trúng phong đầu đau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.