Bài thuốc Bát Vật Thang II

Nguyên bản bài thuốc

Y Lũy Nguyên Nhung.

Vương Hải Tàng

Trị phụ nữ trước khi hành kinh thì bụng đau thắt, vùng rốn đau thắt.

Vị thuốc:

Tán bột. Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm - không được dùng chung với Lê lô
Trị phụ nữ trước khi hành kinh thì bụng đau thắt vùng rốn đau thắt
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.