Bài thuốc Bát Vân Thoái Ế Hoàn

Nguyên bản bài thuốc

Trung Y Học Khái Luận, Q.3.

Viện Trung Y Nam Kinh

Định phong, tán nhiệt, thư can, hoạt huyết, tiêu trệ, thoái ế. Trị phong nhiệt gây ra nội chướng, mắt có màng, mắt có mây, lông quặm.

Vị thuốc:

Tán bột. Luyện mật làm hoàn. Mỗi tễ làm 10 hoàn.

Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 hoàn.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Vị thuốc Thuyền thoái làm cho dễ đẻ phụ nữ có thai không nên dùng
hoạt huyết lông quặm mắt có màng mắt có mây tán nhiệt thư can tiêu trệ Trị phong nhiệt gây ra nội chướng Định phong
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.