Bài thuốc Bạt Vân Thang

Nguyên bản bài thuốc

Lan Thất Bí Tàng (Nhãn Nhĩ Tỵ Môn).

Lý Đông Viên

Trị mắt có màng, mắt khô rít khó mở, hay ngáp, hay buồn, hay quên, hắt hơi, chảy nước mắt, mạch bộ thốn 2 tay Tế, Khẩn, đè vào thì Hồng, Đại, không lực.

Vị thuốc:

Tán bột. Sắc uống nóng, sau bữa ăn.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Trong bài vị Tế tân rất nóng và có độc và phản với vị Lê lô. cần chú ý liều dùng, không gia quá nhiều, và không dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật
chảy nước mắt hắt hơi hay buồn hay ngáp hay quên Khẩn không lực mạch bộ thốn 2 tay Tế mắt khô rít khó mở Trị mắt có màng đè vào thì Hồng
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.