Bài thuốc Bạt Vân Đơn

Nguyên bản bài thuốc

Tạp Bệnh Nguyên Lưu Tê Chúc (Diện Bộ Môn), Q.22.

Thẩm Kim Ngao

Trị mắt mọc thịt dư.

Vị thuốc:

Tán bột, uống lúc đói với nước.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Vị thuốc Thuyền thoái làm cho dễ đẻ phụ nữ có thai không nên dùng
mat moc thit du
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.