Bài thuốc Bát Trấp Thang

Trị nghẹn.

Vị thuốc:

Mỗi thứ 1 chén. Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
bi nghen bị nghẹn tri nghen trị nghẹn
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.