Bài thuốc Bát Trân Thang Gia Mạn Kinh Tử

Trị sản hậu bị chứng đầu đau do ngoại cảm phong tà.

Vị thuốc:

Bài Bát Trân Thang thêm:

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
Trị sản hậu bị chứng đầu đau do ngoại cảm phong tà
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.