Bài thuốc Bát Trân Thang Gia Đơn bì Sinh Địa Câu Đằng

Bồi bổ khí huyết. Trị sản hậu bị chứng ‘Khế Túng Trừu Súc’ (gây run, chân tay co quắp, sốt sợ lạnh, phiền khát).

Vị thuốc:

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Vị thuốc Đơn bì kỵ thai khi dùng cần chú ý
Bồi bổ khí huyết chân tay co quắp gây run phiền khát sốt sợ lạnh
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.