Bài thuốc Bát Tiên Cao II

Trị nghẹn.

Vị thuốc:

  • Bạch quả trấp
  • Cam giá trấp
  • Khương trấp
  • La bặc trấp
  • Lê trấp
  • Ngẫu trấp
  • Phong mật
  • Trúc lịch

Mỗi thứ 1 chén. Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
bạch quả cam giá trấp khương trấp la bặc trấp lê trấp ngẫu trấp phong mật trị nghẹn trúc lịch
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.