Bài thuốc Bát Thần Thang

Tiêu ẩm thực, bổ tỳ vị, tiêu tửu, hóa thực. Trị cảm nhiễm sơn lam chướng khí, ngã nước, nôn mửa, ngực đầy.

Vị thuốc:

 • Cam thảo ........120g
 • Đinh hương ......... 8g
 • Hồ tiêu ...........0,8g
 • Mạch nha ....... 120g
 • Thanh diêm ........ 120g
 • Thảo đậu khấu .............. 2 hột
 • Thần khúc ......120g

Hồ tiêu và Đinh hương để riêng. Các vị kia chặt nhỏ. Ngâm nước 1 đêm, sấy khô. Tán bột. Uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

 • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
 • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
 • Vị thuốc Đinh hương kỵ với Uất kim, khi dùng cần chú ý
 • Thần khúc Tỳ âm hư vị hỏa thịnh không nên dùng, phụ nữ có thai nên ít dùng
 • Đang tiếp tục cập nhật
bổ tỳ vị cam thảo hóa thực hồ tiêu mạch nha ngã nước ngực đầy nôn mửa thanh diêm thần khúc thảo đậu khấu Tiêu ẩm thực tiêu tửu Trị cảm nhiễm sơn lam chướng khí đinh hương
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.