Bài thuốc Ban Long Hoàn

Bổ khí dưỡng huyết.

Vị thuốc:

  • Bá tử nhân 20g
  • Địa hoàng (chưng rượu) 40g
  • Lộc giác sương 16g
  • Phá cố chỉ 20g
  • Thỏ ty tử 20g

Tán bột làm hoàn 10g.

Ngày uống 2–3 hoàn.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật
Bài thuốc Ban Long Hoàn ban long hoan Ban Long Hoàn Bá tử nhân bổ khí dưỡng huyết Lộc giác sương Phá cố chỉ Thỏ ty tử Địa hoàng
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.