Bài thuốc Bán hạ Thương Truật Thang

Khứ phong, hóa đờm. Trị mắt hoa, đầu đau (do phong), muốn nôn, đờm nhiều, ngực đầy, mắt dính.

Vị thuốc:

  • Bạch phục linh ................. 2,8g
  • Bán hạ .......... 8g
  • Cảo bản ............. 2g
  • Sài hồ ............2g
  • Thăng ma ........... 2g
  • Thần khúc (tẩm nước Gừng, sao) .......... 4g
  • Thương truật ..... 4g

Sắc uống

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bán hạ có độc gây ngứa, kỵ thai phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Thần khúc Tỳ âm hư vị hỏa thịnh không nên dùng, phụ nữ có thai nên ít dùng
bạch phục linh bán hạ cảo bản hóa đờm khứ phong mắt dính muốn nôn ngực đầy sài hồ thăng ma thần khúc Trị mắt hoa trương truật đầu đau (do phong) đờm nhiều
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.