Bài thuốc Bán hạ Thang VIII 3

Trị ôn bệnh gây ra ho, khó ngủ.

Vị thuốc:

  • Bán hạ .............30g
  • Truật mễ .......... 80g
  • Ý dĩ nhân .......... 40g

Sắc uống nóng.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bán hạ có độc gây ngứa, kỵ thai phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Vị thuốc ý dĩ kỵ thai khi dùng cần chú ý
bán hạ khó ngủ ​​​​​​​Trị ôn bệnh gây ra ho truật mễ ý dĩ nhân
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.