Bài thuốc Bán hạ Thang III 3

Trị phụ nữ có thai 9 tháng, bỗng nhiên bị hạ lỵ, bụng trướng đau cấp, thai dồn lên ngực, lưng đau không thể xoay trở được.

Vị thuốc:

  • A giao .............. 80g
  • Bán hạ ............ 120g
  • Can khương ......40g
  • Đương quy ....... 80g
  • Mạch môn ........ 80g
  • Ngô thù ...........80g
  • Táo ............12 trái

Tán bột, làm hoàn.

Ngày uống 12–16g với nước nóng.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bán hạ có độc gây ngứa, kỵ thai phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Vị thuốc Can khương rất nóng nên kỵ thai, có thai dùng thận trọng
a giao bán hạ bỗng nhiên bị hạ lỵ bụng trướng đau cấp can thương lưng đau không thể xoay trở được mạch môn ngô thù táo thai dồn lên ngực Trị phụ nữ có thai 9 tháng đương quy
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.