Bài thuốc Bá Tử Nhân Thang

Trị phụ nữ ưu tư quá độ, làm tổn thương kinh tâm, làm cho máu không giữ lại được, gây ra băng huyết không cầm.

Vị thuốc:

Sắc chung với 5 lát Gừng sống, uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
gây ra băng huyết không cầm làm cho máu không giữ lại được làm tổn thương kinh tâm Trị phụ nữ ưu tư quá độ
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.