Bài thuốc Bá Trúc Lịch Cao

Trị mắt đỏ, mắt có màng.

Vị thuốc:

  • Hoàng bá (bỏ vỏ, tẩm Trúc lịch)
  • Từ trúc (không lấy loại 2 mắt)

Hơ đốt Trúc trên lửa cho chảy nước (Trúc Lịch) ra, hứng lấy nước đó, ngâm với Hoàng bá , lọc bỏ bã, chỉ lấy nước cốt, chưng lên, dùng để nhỏ vào mắt.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
hoàng bá mắt có màng Trị mắt đỏ từ trúc
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.