Bài thuốc Thuốc Nam Tây Nguyên

Danh mục tin tức

Bài thuốc Bán hạ Thương Truật Thang

Bài thuốc Bán hạ Thương Truật Thang

Vyy 18/04/2019
Khứ phong, hóa đờm. Trị mắt hoa, đầu đau (do phong), muốn nôn, đờm nhiều, ngực đầy, mắt dính. Vị thuốc: Bạch phục linh ................. 2,8g Bán hạ .......... 8g Cảo bản ................
Bài thuốc Bát Tiên Cao

Bài thuốc Bát Tiên Cao

Vyy 20/03/2019
Bổ trung, ích khí, kiện tỳ, dưỡng vị, bồi dưỡng cơ thể. Trị cơ thể suy nhược. Vị thuốc: Bạch đường ......... 100g Bạch mật .......... 64g Bạch phục linh ...... 24g ...
Bài thuốc Bát Thần Thang

Bài thuốc Bát Thần Thang

Vyy 20/03/2019
Tiêu ẩm thực, bổ tỳ vị, tiêu tửu, hóa thực. Trị cảm nhiễm sơn lam chướng khí, ngã nước, nôn mửa, ngực đầy. Vị thuốc: Cam thảo ........120g Đinh hương ......... 8g Hồ...
Bài thuốc Bát Thần Tán

Bài thuốc Bát Thần Tán

Vyy 20/03/2019
Ôn bổ thận dương, khu trục hàn thấp. Trị tay chân nặng, chân yếu, đau lạnh trong xương tủy. Vị thuốc: Mã tiên tử ...... 120g Ngô thù du ..... 120g ô đầu...
Bài thuốc Bát Thần Hoàn

Bài thuốc Bát Thần Hoàn

Vyy 20/03/2019
Trị chân đau do phong hàn, hôn mê. Vị thuốc: Bạch giao hương ............... 12g Địa long ...........40g Mộc miết tử ..... 40g Ngũ linh chi ...... 40g ...
Bài thuốc Bát Thánh Đơn

Bài thuốc Bát Thánh Đơn

Vyy 20/03/2019
Trị không có con, vô sinh. Vị thuốc: Câu kỷ tử ....... 160g Khiếm thực ......... 160g Liên tu ............ 160g Phúc bồn tử ........ 160g Sơn...
Bài thuốc Bát Sinh Ẩm Tử

Bài thuốc Bát Sinh Ẩm Tử

Vyy 20/03/2019
Trợ dương, tiêu âm, sơ phong, khứ thấp. Trị dương khí không thu liễm được, phong tà xâm nhập gây nên trúng phong, liệt nửa người, tay chân không có sức. Vị thuốc: Bạch phụ tử ......40g ...
Bài thuốc Bá Trúc Lịch Cao

Bài thuốc Bá Trúc Lịch Cao

Vyy 20/03/2019
Trị mắt đỏ, mắt có màng. Vị thuốc: Hoàng bá (bỏ vỏ, tẩm Trúc lịch) Từ trúc (không lấy loại 2 mắt) Hơ đốt Trúc trên lửa cho...
Bài thuốc Bát Tiên Tán

Bài thuốc Bát Tiên Tán

Vyy 18/03/2019
Trị phụ nữ khí huyết không đều hòa, vùng tim và bụng đau. Vị thuốc: Đương quy ....... 40g Tông lư ........... 80g Xạ hương ............ 4g Chặt Tông...
Bài thuốc Bát Tiên Đơn

Bài thuốc Bát Tiên Đơn

Vyy 18/03/2019
Điều hòa doanh vệ, tráng nguyên dương. Trị tai ù, mắt mờ, phụ nữ tỳ huyết suy. Vị thuốc: Bạch khương (sao) ...........40g Hà thủ ô ............40g Hồi hương .........40g ...
Bài thuốc Bát Tiên Tán III

Bài thuốc Bát Tiên Tán III

Vyy 18/03/2019
Trị kinh phong mạn tính và kinh phong thể hư. Vị thuốc: Bạch hoa xà nhục ................ 1g Bạch phụ tử ........ 1g Bán hạ khúc ........ 1g Đông qua...
Bài thuốc Bán Linh Thang

Bài thuốc Bán Linh Thang

Vyy 17/03/2019
Táo thấp, lợi thủy. Trị tỳ có thấp tà, ngực đầy, bỉ kết, không muốn ăn uống. Vị thuốc: Bán hạ .............20g Hậu phác .......... 12g Phục linh .......... 20g ...
Bán Hoàng Hoàn

Bán Hoàng Hoàn

Vyy 17/03/2019
Thanh nhiệt, hóa đờm. Trị nhiệt đờm, nấc hơi, ho. Vị thuốc: Bán hạ .............40g Hoàng cầm ....... 60g Thiên Nam tinh .................40g Tán bột, hòa nước cốt Gừng...
Bài thuốc Bán Linh Bình Vị Tán

Bài thuốc Bán Linh Bình Vị Tán

Vyy 17/03/2019
Kiện tỳ, táo thấp, hóa đờm, tiêu ẩm. Trị thấp khí làm tổn thương tỳ, đờm ẩm nội đình, ngực đầy, tâm phiền, muốn nôn, nôn ra nước chua, mạch Huyền Hoạt. Vị thuốc: Bán hạ ...
Bài thuốc Bán hạ Thang VIII 6

Bài thuốc Bán hạ Thang VIII 6

Vyy 17/03/2019
Trị ngục đau, dưới vùng tim cứng đầy, hơi thỏ ngắn, phiền muộn, tựï ra mồ hôi. Vị thuốc: Bán hạ .............20g Chích thảo ........ 10g Nhân sâm ......... 30g ...
Bài thuốc Bán hạ Thang VIII 4

Bài thuốc Bán hạ Thang VIII 4

Vyy 17/03/2019
Trị ho do phế (thực chứng). Vị thuốc: Bạch truật ........ 40g Bán hạ .............60g Bối mẫu ............ 40g Cát cánh ........... 40g Chích thảo ........ 40g...
DMCA.com Protection Status